З СЯМЕЙНАГА АРХІВА (Рыгор Барадулін)

Падрыхтаваў С. У. Шапран, біёграф Р. Барадуліна, выпускнік філфака БДУ  

АФАРЫЗМЫ АРКАДЗЯ КУЛЯШОВА

* * * Спакою не ведаць ні ноччу, ні днём І не прыставаць у знямозе, Вялікай любові дажджом і агнём Зямлю цалаваць па дарозе. («Плыла, цалавалася хмара з зямлёй...»)   *...

НАРОДНЫЯ ПІСЬМЕННІКІ І АКАДЭМІКІ Ў ГІСТОРЫІ ФІЛФАКА БДУ

Гісторыя філалагічнага факультэта БДУ налічвае шмат знакамітых асоб, выдатных творчых постацей. Народныя паэты і пісьменнікі Беларусі, акадэмікі і члены-карэспандэнты – гонар і слава ўніверсітэта,...

Рыгор Барадулін: жыццёвы і творчы шлях

Рыгор Барадулін (1935–2014) Рыгор Барадулін – адзін з вядомых сучасных майстроў слова. Ён носіць высокае званне народнага паэта Беларусі, якое было нададзена яму ў 1992 годзе. “Чараўнік слова...

Андрэй Макаёнак: жыццёвы і творчы шлях

Андрэй Макаёнак (1920—1987)   Асоба пісьменніка. Звесткі з біяграфіі Выдатны беларускі драматург Андрэй Макаёнак з бляскам праявіў сябе як камедыёграф. Але яго гумар нярэдка падсвечваўся драматычнымі нотамі, а...

АФАРЫЗМЫ НІЛА ГІЛЕВІЧА

* * * Паклон табе, мой беларускі краю! Ты – мой, я – твой: ад роду і навек.            («Паклон табе, мой беларускі краю!..») * * * Шчаслівая доля...

Іван Навуменка: жыццёвы і творчы шлях

Іван Навуменка (1925—2006)   Звесткі з біяграфіі Іван Навуменка належыць старэйшага пісьменніцкага пакалення франтавікоў, прадстаўленага ў беларускай прозе імёнамі Івана Мележа, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Андрэя Макаёнка, Івана...

КАНЦЭПЦЫЯ ЗЯМЛІ Ў ПАЭЗІІ МАКСІМА ТАНКА

Зямля — вызначальная прыродная і духоўная канстанта нашага нацыянальнага быцця, з’яўляецца ці не самай галоўнай тэмай беларускай літаратуры. «Эстэтычная дамінанта паэмы “Новая зямля” —...

«ПАСЛАЎ МНЕ ЛЁС БЛАКІТНУЮ РАКУ…» Аквавобразы ў творах беларускіх класікаў (дыдактычны матэрыял...

ЯКУБ КОЛАС Нёман Льецца Нёман паміж гораў, Светлы, чысты, як з расы, Накапаў ён ям і нораў, Гоніць воду праз лясы. Гой ты, Нёман, наша рэка! Поіш ты і корміш нас, Бедну...

ПАЛЕССЕ ЯК КАНЦЭПТ У ПАЭЗІІ ЯКУБА КОЛАСА

Узмацненне цікавасці да рэгіянальнага зместу этнакультурнага быцця — адна з пашыраных сусветных тэндэнцый сучаснай эпохі. Захаванне самабытна-нацыянальнага, адзінкавага, унікальнага набывае асаблівую значнасць ва ўмовах глабалізацыі,...

«…А Я РУКУ ГАРАЧУЮ ПРАЦЯГВАЮ ПРЫРОДЗЕ». Экалагічны пафас у творах беларускіх класікаў ...

ЯНКА КУПАЛА Яна і я (Урывак)   «Ты, ясна сонца, месяц, ясен свет, І вы, на небе часценькія зоры, Вы ўсе, што кропіце расою цвет І асвятляеце сушу і моры, —   Зямлю...

Папулярныя запісы

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ ПІМЕНА ПАНЧАНКІ

Алейнік, Л. «Пакуль сонца не згасне, пакуль свецяцца зоры...» / Л. Алейнік // Полымя. — 2007. — № 8. — С. 172—176. Аўласенка, І. Нью-Ёркскія малюнкі Пімена Панчанкі...

З СЯМЕЙНАГА АРХІВА (Іван Чыгрынаў)

    Іван Чыгрынаў. Пачатак 1960-х гг. Вяселле. Іван і Людміла Чыгрынавы. 20.IV.1958.   У рэдакцыі часопіса «Полымя» (злева направа): Іван Пташнікаў, Міхась Стральцоў, Віктар Каваленка, Іван Чыгрынаў, Анатоль...

ПАЭТ ПАСВІЦЬ АБЛОКІ ВАЧЫМА…: штрыхі да партрэта Барадуліна-публіцыста (да 20-годдзя кнігі “Аратай, які пасвіць...

Народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін – лірык і публіцыст, гумарыст і сатырык, перакладчык і крытык, эсэіст і аўтар шматлікіх дзіцячых паэтычных кніг. Гэта трэба...

МОВА І СТЫЛЬ МАКСІМА ТАНКА

МОВА І СТЫЛЬ МАКСІМА ТАНКА 1.  Азарка, В. У. Паўтор як спосаб арганізацыі паэтычнай мовы Максіма Танка / В. У. Азарка // Танкаўскія чытанні «Максім Танк і сучасны...

ТРАДЫЦЫІ ЯНКІ КУПАЛЫ Ў ТВОРЧАСЦІ ЛІТАРАТАРАЎ, ЯКІЯ ЗАГІНУЛІ Ў ГАДЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

Вялікая Айчынная вайна, якая з’яўляецца галоўнай і вызначальнай часткай Другой сусветнай вайны, прынесла значныя страты беларускай літаратуры. У яе полымі загінула больш як 40 пісьменнікаў. Не...

ЛІТАРАТУРНАЯ КРЫТЫКА

ЖЫЦЦЁ

Актуальныя публікацыіі

ПЕСНЯ СЭРЦА

ЯНКА КУПАЛА З недацветаў Зелянелі лагі,Зацвіталі сады, —З маладою сваёйЯ спаткаўся тады. Вецер косы яеРасплятаў, спавіваў,Прыпадаў...

Васіль Быкаў

Празаік, публіцыст, сцэнарыст, грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік БССР (1980). Герой Сацыялістычнай Працы (1984). Лаўрэат Ленінскай прэміі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР (1974), Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа...

ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦЫ БДУ ПРА ЯКУБА КОЛАСА

Да 140-годдзя з дня нараджэння   Адамовіч, А. М. Беларускі раман: станаўленне жанру / А. М. Адамовіч; АН БССР, Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мінск:...