АФАРЫЗМЫ АРКАДЗЯ КУЛЯШОВА

* * * Спакою не ведаць ні ноччу, ні днём І не прыставаць у знямозе, Вялікай любові дажджом і агнём Зямлю цалаваць па дарозе. («Плыла, цалавалася хмара з зямлёй...»)   *...

Рыгор Барадулін: жыццёвы і творчы шлях

Рыгор Барадулін (1935–2014) Рыгор Барадулін – адзін з вядомых сучасных майстроў слова. Ён носіць высокае званне народнага паэта Беларусі, якое было нададзена яму ў 1992 годзе. “Чараўнік слова...

Андрэй Макаёнак: жыццёвы і творчы шлях

Андрэй Макаёнак (1920—1987)   Асоба пісьменніка. Звесткі з біяграфіі Выдатны беларускі драматург Андрэй Макаёнак з бляскам праявіў сябе як камедыёграф. Але яго гумар нярэдка падсвечваўся драматычнымі нотамі, а...

Іван Навуменка: жыццёвы і творчы шлях

Іван Навуменка (1925—2006)   Звесткі з біяграфіі Іван Навуменка належыць старэйшага пісьменніцкага пакалення франтавікоў, прадстаўленага ў беларускай прозе імёнамі Івана Мележа, Васіля Быкава, Янкі Брыля, Андрэя Макаёнка, Івана...

КАНЦЭПЦЫЯ ЗЯМЛІ Ў ПАЭЗІІ МАКСІМА ТАНКА

Зямля — вызначальная прыродная і духоўная канстанта нашага нацыянальнага быцця, з’яўляецца ці не самай галоўнай тэмай беларускай літаратуры. «Эстэтычная дамінанта паэмы “Новая зямля” —...

«ПАСЛАЎ МНЕ ЛЁС БЛАКІТНУЮ РАКУ…» Аквавобразы ў творах беларускіх класікаў...

ЯКУБ КОЛАС Нёман Льецца Нёман паміж гораў, Светлы, чысты, як з расы, Накапаў ён ям і нораў, Гоніць воду праз лясы. Гой ты, Нёман, наша рэка! Поіш ты і корміш нас, Бедну...

ПАЛЕССЕ ЯК КАНЦЭПТ У ПАЭЗІІ ЯКУБА КОЛАСА

Узмацненне цікавасці да рэгіянальнага зместу этнакультурнага быцця — адна з пашыраных сусветных тэндэнцый сучаснай эпохі. Захаванне самабытна-нацыянальнага, адзінкавага, унікальнага набывае асаблівую значнасць ва ўмовах глабалізацыі,...

МАТЫВЫ БРАТЭРСТВА, СЯБРОЎСТВА І МАЛАДОСЦІ Ў ПАЭТЫЧНЫМ СВЕЦЕ ЯКУБА КОЛАСА

У літаратуры, паводле філосафаў і тэарэтыкаў мастацтва, усё мае значэнне і сэнс толькі тады, калі ідзе ад чалавека і скіравана да яго, суадносіцца з...

СТАНАЎЛЕННЕ ГУМАНІСТЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ І ЯНКА КУПАЛА

Чалавек, яго думкі і пачуцці — галоўны аб’ект літаратуры, таму яе і называюць чалавеказнаўствам. Яшчэ мастацтва Антычнасці ўзвысіла культ чалавека прыгожага, мужнага, свабоднага, дасканалага....

УВАСАБЛЕННЕ ТЭМЫ КАХАННЯ Ў ПРОЗЕ ВАСІЛЯ БЫКАВА

Васіль Быкаў з’явіўся на гэты свет 19 чэрвеня 1924 года. Ён меў шанцаванне і, відаць, Боскую апеку: 97 % з тых, хто нарадзіўся ў 24-м, загінулі ў...

Актуальныя публікацыіі

ТЭХНАЛОГІЯ ДЫСТАНЦЫЙНАГА НАВУЧАННЯ: МІФ АБО РЭАЛЬНАСЦЬ?

Найважнейшая рыса сучаснай сістэмы вышэйшай адукацыі — яе накіраванасць на тое, каб падрыхтаваць студэнтаў да ўспрымання сацыяльных змен. Гэтыя адукацыйныя арыенціры ў пачатку 1990-ых...

СВЕТ КРАСЫ (дыдактычны матэрыял да вывучэння беларускай лірыкі)

ЯНКА КУПАЛА                    Лета Эх ты, лета гарачае, бурнае! Ажыўляеш ты поле і луг. Люба, думкі пакінуўшы хмурныя, На свет выйсці ды глянуць вакруг. Шум стаіць над лясістай дуброваю, Быццам рада...

КАНЦЭПЦЫЯ ЗЯМЛІ Ў ПАЭЗІІ МАКСІМА ТАНКА

Зямля — вызначальная прыродная і духоўная канстанта нашага нацыянальнага быцця, з’яўляецца ці не самай галоўнай тэмай беларускай літаратуры. «Эстэтычная дамінанта паэмы “Новая зямля” —...

Міхась Лынькоў

Празаік, дзіцячы пісьменнік, крытык, літаратуразнавец, грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік БССР (1962). Акадэмік АН БССР (1953). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа (1968). Міхаіл Ціханавіч Лынькоў...

МОВА І СТЫЛЬ МАКСІМА ТАНКА

МОВА І СТЫЛЬ МАКСІМА ТАНКА 1.  Азарка, В. У. Паўтор як спосаб арганізацыі паэтычнай мовы Максіма Танка / В. У. Азарка // Танкаўскія чытанні «Максім Танк і сучасны...