Андрэй Макаёнак

Драматург, сцэнарыст, перакладчык, грамадскі дзеяч. Народны пісьменнік БССР (1977). Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі БССР імя Якуба Коласа (1974), Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы (1962). Андрэй Ягоравіч...

Актуальныя публікацыіі

«…А Я РУКУ ГАРАЧУЮ ПРАЦЯГВАЮ ПРЫРОДЗЕ». Экалагічны пафас у творах беларускіх класікаў ...

ЯНКА КУПАЛА Яна і я (Урывак)   «Ты, ясна сонца, месяц, ясен свет, І вы, на небе часценькія зоры, Вы ўсе, што кропіце расою цвет І асвятляеце сушу і моры, —   Зямлю...

ЛІТАРАТУРА ПРА ЖЫЦЦЁ І ТВОРЧАСЦЬ МАКСІМА ТАНКА

Адамовіч, Г. Мой Максім Танк: тэзаўрусны падыход як аснова інтэртэкстуальнасці / Г. Адамовіч // Дзясятыя Танкаўскія чытанні: (да Года культуры ў Беларусі): зб. навук. арт.:...

Максім Танк

Паэт, перакладчык, грамадскі і дзяржаўны дзеяч. Народны паэт Беларусі (1968). Акадэмік АН Беларусі (1972). Герой Сацыялістычнай Працы (1974). Лаўрэат Ленінскай прэміі (1978), Дзяржаўнай прэміі СССР (1948), Дзяржаўнай прэміі БССР імя...

МОВА І СТЫЛЬ ЯКУБА КОЛАСА

Абабурка, М. Каментарый да «Лесніковай пасады» / М. Абабурка // Беларус. мова і літ. у шк. — 1990. — № 2. — С. 51—53. Абабурка, М....

З СЯМЕЙНАГА АРХІВА (Рыгор Барадулін)

Падрыхтаваў С. У. Шапран, біёграф Р. Барадуліна, выпускнік філфака БДУ