НАРОДНЫЯ ПАЭТЫ І ПІСЬМЕННІКІ БЕЛАРУСІ (Тэматыка абароненых дысертацый на філфаку БДУ) 1999—2019 гг.

0
1597

НАРОДНЫЯ ПАЭТЫ І ПІСЬМЕННІКІ БЕЛАРУСІ
(Тэматыка абароненых дысертацый на філфаку БДУ)
1999—2019 гг.

№ п/п

 

Прозвішча, імя,
імя па бацьку
Тэма і спецыяльнасць работы Кандыдацкая / доктарская,
год абароны
Навуковы кіраўнік
(кансультант)
1. Бабіч
Юрый Міхайлавіч
Семантычныя палі колер і святло ў мове твораў Якуба Коласа
10.02.01 — беларуская мова
Дыс. …
канд. філал. навук,
1999
к.ф.н. дацэнт
Сямешка
Лідзія Іванаўна
2. Белакурская
Жанна Яўгенаўна
Лінгвістычная спадчына Якуба Коласа ў кантэксце станаўлення нацыянальнай беларускай мовы
10.02.01 — беларуская мова
Дыс. …
канд. філал. навук,
2000
д.ф.н., прафесар
Шакун
Леў Міхайлавіч
3. Шамякіна
Алеся Іванаўна
Прырода ў ідэйна-мастацкай канцэпцыі трылогіі Якуба Коласа «На ростанях».
10.01.01 — беларуская літаратура
Дыс. …
канд. філал. навук,
2001
член-карэспандэнт НАН Беларусі,
д.ф.н., прафесар
Лойка
Алег Антонавіч
4. Тычко
Галіна Казіміраўна
Творчасць Янкі Купалы і традыцыі духоўнай рэгіянальнасці ў польскай літаратуры ХІХ — пачатку ХХ стагоддзяў
10.01.01 — беларуская літаратура
10.01.03 — літаратура народаў краін замежжа (польская літаратура)
Дыс. …
д-ра. філал. навук,
2002
акадэмік НАН Беларусі, д.ф.н.
Каваленка
Віктар Антонавіч
5. Дуброўскі
Аляксандр Уладзіміравіч
Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша
10.01.01 — беларуская літаратура
10.01.08 — тэорыя літаратуры
Дыс. …
канд. філал., навук,
2003
д.ф.н., прафесар
Рагойша
Вячаслаў Пятровіч
6 Назаранка
Юлія Віктараўна
Выслоўе ў мове твораў Якуба Коласа: камунікацыйна-маўленчы статус, класіфікацыя, моўна-стылістычныя асаблівасці
10.02.01 — беларуская мова
Дыс. …
канд. філал. навук,
2003
д.ф.н., прафесар
Міхневіч
Арнольд Яфімавіч
7. Сузько
Алена Уладзіміраўна
Антычныя вобразы і матывы ў паэзіі Максіма Танка
10.01.01 — беларуская літаратура
Дыс. …
канд. філал. навук,
2005
к.ф.н., дацэнт
Верабей
Анатоль Леанідавіч
8. Мятліцкая
Ганна Мікалаеўна
Генезіс і семантыка вобразаў-сімвалаў у паэзіі Янкі Купалы нашаніўскага перыяду
10.01.01 — беларуская літаратура
Дыс. …
канд. філал. навук,
2006
д.ф.н., прафесар
Шамякіна
Таццяна Іванаўна
9. Дубоўская
Таццяна Аляксандраўна
Традыцыя паэзіі Максіма Танка з акцэнтаванай нацыянальна-культурнай канцэптуальнасцю ў беларускім верлібры XX — пачатку XXI ст.
10.01.01 беларуская літаратура
Дыс. …
канд. філал. навук,
2015
д.ф.н., прафесар
Сінькова
Людміла Дзмітрыеўна

 

Падрыхтаваў А. І. Бельскі