НАРОДНЫЯ ПАЭТЫ І ПІСЬМЕННІКІ БЕЛАРУСІ (Тэматыка абароненых дыпломных работ)  2016—2019 гг.

0
1527

НАРОДНЫЯ ПАЭТЫ І ПІСЬМЕННІКІ БЕЛАРУСІ
(Тэматыка абароненых дыпломных работ)

 2016—2019 гг.

№ п/п

 

Прозвішча студэнта Тэма дыпломнай работы Навуковы кіраўнік
1. Барысевіч
Дзіяна Эдуардаўна
Аказіяналізмы ў паэзіі
Р. Барадуліна: структурна-семантычны аспект
к.ф.н., дацэнт
Назаранка
Юлія Віктараўна
2. Брытвіч
Алена Аляксандраўна
Вобраз роднага краю ў верлібрах Максіма Танка 60-х – пачатку 90-х гадоў ХХ ст. ст. выкл.
Карпава
Людміла Уладзіміраўна
3. Гардзель
Наталля Сяргееўна
Пейзажная лірыка Максіма Танка  

д.ф.н., прафесар
Рагойша
Вячаслаў Пятровіч

4. Жмайлік
Марыя Алегаўна
Хранатоп у рамане І. Шамякіна «Вазьму твой боль» д.ф.н., прафесар
Шамякіна
Таццяна Іванаўна
5. Каліноўская Вікторыя Андрэеўна Раман І. Мележа «Людзі на балоце»: свет прыроды, характары, моўна-стылёвыя асаблівасці к.ф.н., дацэнт
Багдановіч
Ірына Эрнстаўна
6. Конаўка
Ганна Уладзіміраўна
Паэма Якуба Коласа «Новая зямля»: функцыі пейзажу, феномен зямлі, мастацкія асаблівасці д.ф.н., прафесар
Бельскі
Алесь Іванавіч
7. Латыш
Алеся Вітальеўна
Фразеалагізмы ў мове твораў Івана Мележа (на матэрыяле трылогіі «Палеская хроніка») к.ф.н., дацэнт
Чахоўскі
Георгій Канстанцінавіч
8. Літвіновіч
Кацярына Васільеўна
Свет прыроды ў паэзіі Максіма Танка д.ф.н., прафесар
Бельскі
Алесь Іванавіч
9. Паржон
Юлія Андрэеўна
Паэма Якуба Коласа «Новая зямля»: нацыянальны свет і мастацкія вобразы д.ф.н., прафесар
Бельскі
Алесь Іванавіч
10. Салаўёва
Яна Аляксандраўна
Канцэпцыя аповесці Васіля Быкава «Жоўты пясочак» к.ф.н., дацэнт
Алейнік
Лада Віктараўна
11. Сідарэнка
Валерыя Уладзіміраўна
Драматургія Андрэя Макаёнка: жанрава-мастацкая адметнасць к.ф.н., дацэнт
Верабей
Анатоль Леанідавіч
12. Сліжэўская
Таццяна Генадзьеўна
Тэндэнцыі рамантызму ў паэзіі Янкі Купалы д.ф.н., прафесар
Бельскі
Алесь Іванавіч
13. Сокал
Таццяна Анатольеўна
Верлібры Максіма Танка: нацыянальны кампанент,  наватарства к.ф.н., дацэнт
Навумовіч
Уладзімір Аляксандравіч
14. Субач
Анастасія Вячаславаўна
Дынаміка дакументальнага і мастацкага пачаткаў у мемуарах В. Быкава і І. Шамякіна д.ф.н., прафесар
Сінькова
Людміла Дзмітрыеўна
15. Суботка
Вікторыя Анатольеўна
«Палеская хроніка» Івана Мележа: праблематыка, вобразы, стылёвыя асаблівасці к.ф.н., дацэнт
Верабей
Анатоль Леанідавіч
16. Тумаш
Надзея Фёдараўна
Фразеалагізмы ў мове твораў Якуба Коласа (на матэрыяле празаічных твораў) к.ф.н., дацэнт
Садоўская
Анжаліка Леанідаўна
17. Шулюк
Святлана Аляксееўна
Ідэі, пафас,  экзістэнцыйная праблема выбару ў аповесцях В. Быкава «Жураўліны крык», «Знак бяды» і «Сцюжа» к.ф.н., дацэнт
Запрудскі
Ігар Мікалаевіч
18. Шчэрбань Яна Сяргееўна Тэма жаночага лёсу ў драматургіі Я. Купалы і І. Франко к.ф.н., дацэнт
Багдановіч
Ірына Эрнстаўна

Падрыхтаваў А. І. Бельскі